İstanbul İkamet İzni Avukatı, Çalışma ve İkamet İzni

MESÇİ Hukuk Bürosu yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku, ikamet ve çalışma izni, yabancı yatırım gibi birbirleriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş özel ve tecrübe isteyen alanlarda uzun yıllar çalışmış uzman avukatlardan oluşan ekibiyle her ikamet izni türüne ilişkin başvuruyu dosyalamakta, başvuru öncesinde müvekkillerini detaylı olarak başvuru süreci ve başvuru sonrası süreç hakkında bilgilendirmekte, müvekkilleri için en uygun ikamet izni türünü belirlemekte ve ikamet izni başvuru sürecini baştan sona takip etmektedir. Yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatlarımız müvekkillerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurmuş olduğumuz hukuki hizmet sistemimiz sayesinde ve ikamet izninin reddi halinde ilgili itiraz davası sürecini de yürütmekle müvekkillerine adete güvenilir ve tanıdık bir liman haline gelmiştir. Yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatlarımız tarafından hazırlanan bu yazı ile müvekkillerimize ikamet izni kapsamında bir ön bilgi sunabilmek hedeflenmiştir. İkamet izni türleri ve başvuru için gerekli belgelerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen hukuk büromuzla irtibata geçmekten çekinmeyiniz. İkamet izni, Türkiye’de uzun süre kalmak isteyen yabancıların alması gereken bir izindir ve vatandaşlık hukuku ile doğrudan bağlantı içerisindedir.

ser 1 1 0000 RESIDENCE PERMIT min

Dış temsilciliklerce verilen kısa süreli turistik vizelerin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her 180 gün için 90 günü geçemez. Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları da mümkün değildir. Bir diğer deyişle, tüm vize başvuruları neticesinde, dış temsilciliklerce verilen vize, başvuran yabancılara Türkiye’de en fazla 90 gün bulunma hakkı sağlar. Türkiye’de bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına uygun olan ikamet iznini alması gerekmektedir.

Genel olarak Türkiye’de 90 günden fazla turistik amaçlarla kalmak isteyen yabancıların çoğunlukla kısa süreli ikamet iznine başvurmakta olduğu görülmektedir. Bir yıl için verilen bu izinler, İstanbul için iki yıla kadar çıkabilir. Bunun dışında ülkemizde yabancının şartları sağlaması halinde öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, evlilik yoluyla ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni ve insani ikamet izni alınması da mümkündür.

İkamet izni başvuruları Göç İdaresi’nin web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvurusu alınan yabancıya idare tarafından ikamet izni müracaat belgesi verilir. Bu belge, başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca yabancıya Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlamaktadır. Ayrıca ikamet izni başvuruları 90 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Bu sürenin uzaması durumunda ilgili bilgilendirme idarece yapılmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki ikamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular bir vekil aracılığıyla da yapılabilmektedir ancak her durumda idare yabancının başvuru sırasında hazır bulunmasını ister. İdare ile yapılacak görüşmede önemli olan yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Başvuru sırasında eksik belge olması halinde, bu eksik belgenin tamamlanması için idarece yabancıya eksikliğin giderilmesini teminen 30 güne kadar süre verebilir. Eksik belgelerin belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

İkamet izni başvurusu yapan ve müracaat belgesi verilmiş olan yabancılar idarece sağlanan 90 günlük kalış hakkı süresi içerisinde her defasında 15 gün içerisinde Türkiye’ye dönmek şartıyla yurt dışına çıkabilirler.

Önemle belirtmek isteriz ki, geçerlilik süresi sona ermiş bir pasaport ile ikamet izni başvurusu yapılamaz. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca ikamet izni başvurusu yapacak yabancıların vize süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerli olan bir pasaportu ihtiva etmeleri gerekmektedir. Söz gelimi 30 günlük vizeye sahip olan yabancının Türkiye’ye girişinde 90 gün (30 gün + 60 gün) geçerliliğe sahip bir pasaportu bulunması gerekmektedir.

Vize sürenizin bitmiş olması halinde vize sürenizin bitmiş olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde ikamet izni başvurusu yapmanız mümkündür. Bu durumda 10 günlük gecikme için tahakkuk edilen gecikme cezasını ödeyerek Türkiye’den çıkış yapmadan ikamet izni başvurusu yapabilirsiniz.

 

mesci slide 2 min

İkamet izni almış yabancılar, ikamet izni sürelerinin dolmasına 60 gün kala uzatma başvurusunda bulunabilir. Online uzatma başvurusunu müteakip 5 gün içerisinde ilgili belgelerin posta yoluyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni, KKTC vatandaşı yabancılar haricinde her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle uzatılabilir ve uzatma başvurularına ilişkin herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların 1 yıl içerisinde toplamda 120 gün yurt dışında ikamet etmeleri halinde ikamet izinleri iptal edilmekteydi.

Bu uygulama 13 Ağustos 2016 tarihinden sonra ikamet izni alanlar için kaldırılmıştır.

OTURMA İZNİ KAPSAMINDA YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU AVUKATI OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

  • Başvurucu için uygun ikamet izni türünün belirlenmesi için hukuki danışmanlık vermek ve başvuru için gerekli evraklar hususunda yabancıyı bilgilendirmek.
  • Kısa dönem ikamet izni başvuruları.
  • Aile ikamet izni başvuruları.
  • Öğrenci ikamet izni başvuruları.
  • Uzun dönem ikamet izni başvuruları.
  • İnsani ikamet izni başvuruları.
  • İnsan ticareti mağduru ikamet izni başvuruları.
  • İkamet izninin reddine karşı iptal davası açmak ve dava sürecini yürütmek.
  • Çalışma izni başvuruları hakkında danışmanlık vermek.

 

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp