Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkları çözmeyi ve tüketiciyi korumayı hedefleyen bir hukuk disiplinidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Tüketici terimi, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi tanımlamaktadır. TKHK’nun 2. maddesi gereğince, Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Tüketici işlemi ise ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade etmektedir.

Kanunun amacı, şüphesiz ki tüketici işleminde zayıf durumda bulunan Tüketicinin, ekonomik anlamda daha güçlü olan satıcı, sağlayıcı veya kredi veren kişiye karşı korunmasını sağlamak ve tüketiciyi bilinçlendirici önlemler almaktır. Bu tanım ve açıklamalardan hareketle tüketici avukatının amacının mal ve hizmet satın alan kişilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını ve tüketim süreciyle ilgili olarak oluşan zararların tazmin edilmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır diyebiliriz.

ser 1 1 0011 CONSUMER LAW min

Covid-19’un hayatımıza girmesiyle beraber e-ticaretin büyük bir hızla hacim kazanmış ve hayatımızın hemen her alanına temas etmiştir. Yüz yüze satış olanaklarının sağladığı ikna yöntemlerinin kullanılamaması, müşterinin ürünü görmeden satın alması, hizmet sağlayıcılarına ait web sitelerinde bilinmeyen satıcı profillerine duyulan güvensizlik ve daha pek çok kriter günümüzde mesafeli satış sözleşmelerinden ve ayıplı maldan kaynaklanan uyuşmazlıkların her geçen gün daha da artmasına sebebiyet vermektedir.

Yine hızla değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik şartlara uyum sağlamaya çalışan tüketicilerin mevcut kaynaklarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla kredi kullanmaya yöneldikleri görülmektedir. Kredi-tüketim ilişkisinde tüketici kredilerinin ön plana çıkması neticesinde, kredi yapılandırma ücretleri, işlem ücretleri ve masraf adı altında alınan ücretlerden kaynaklanan pek çok ihtilaf baş göstermektedir.

MESÇİ Hukuk Bürosu, tüketici hukuku alanında uzman avukatlardan oluşan ekibiyle tüketici işleminden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığa ilişkin, olaya özgü bir yol haritası çizmekte, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kalan işlemlerin her aşamasında gerek tüketiciye gerek satıcıya hukuki danışmanlık sağlamakta ve uyuşmazlığın hallini teminen tüketici hukuku kapsamında kalan efektif hukuki hizmetler sunmaktadır.

Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlendirilmiştir. Bu noktada, tüketici işleminden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak makamın tazminat tutarına göre belirlendiğini belirtmekte fayda görüyoruz. Buna göre, 2022 yılı için ancak değeri 15.430 TL’nin üzerinde olan tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabilmektedir.

mesci slide 2 min

TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA SUNDUĞUMUZ HUKUKİ HİZMETLER 

 

 • Kapıda satış ve mesafeli satış sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi.
 • E-ticaret siteleri için kullanım koşullarının, çerez politikasının, iade koşullarının, satıcı sözleşmelerinin, mesafeli satış sözleşmelerinin, ön bilgilendirme formunun ve gizlilik politikasının hazırlanması.
 • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi, tüketicinin uğradığı zararların tazmini.
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, haksız şartlardan doğan davaların takibi.
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücreti iadesi ve erken ödeme indirimi.
 • Kredi kartı işlem ücretleri ile aidat takibatı.
 • Taksitle satış sözleşmeleri ve cayma hakkının kullanılması.
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamaların söz konusu olduğu hallerde Reklam Kurulu’na başvuru yapılması.
 • Devre tatil, paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar.
 • Konut finansmanı ve konut finansmanı sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar.
 • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde görülen uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık ve hizmet verilmesi.

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidir ve avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp