Uluslararası Yatırım Avukatı İstanbul, Şirket Kuruluşu Avukatı

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK

Türkiye’de yatırım yapmak istiyorsanız MESCI Hukuk Bürosu avukatlarıyla irtibata geçerek bu konuda detaylı ve proje bazlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Hukuk Büromuz Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye’de şirket kurmak, Türkiye’de oturma izni almak, Türk vatandaşlığı almak gibi konularda uzman avukatlardan oluşan ekiplerle hareket etmektedir. Şirket kuruluşu avukatlarımız aynı zamanda şirket kuruluşu öncesi ve sonrasında yapılması gereken işlemler konusunda uzman olduklarından, kuruluş sürecinde karşılaşabileceğiniz riskleri minimalize etmekte ve sizleri hukuki anlamda etkili bir şekilde yönlendirmektedir.

ser 1 1 0004 INTERNATIONAL FOREIGN INVESTMENT LAW min

Türkiye yabancı yatırım için oldukça cazip bir ülkedir. Ülkemizde her yıl on iki binden fazla yabancı sermayeli şirket kurulmakta. İşbu yazımızda sektörel nedenler dışında ana hatlarıyla yabancı yatırımcının hangi nedenlerden ötürü yatırım için Türkiye’yi tercih ettiğine, Türkiye’de yapılabilecek yatırım türlerine, Türkiye’de kurulabilecek şirket türlerine, şirket kuruluşu öncesi ve sonrasında yapılması gereken işlemlere ve şirket kuruluşu sonrası katlanılacak temel şirket giderlerine değinilecek; oturma ve çalışma izninden bahsedilecek ve bu suretle yabancı yatırımcıya Türkiye’de yapacağı yatırım için adeta bir ışık tutma cihetine gidilecektir. Daha detaylı soru ve sorunlarınız için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK İÇİN NEDENLER

Büyüyen Ekonomi: Büyüyen ekonomi nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. TÜİK’in Ocak – Mart, 2022 Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 arttı. GSYH 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL olmuştur. IMF tahminine göre Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 te 19. sırada yer alarak tekrar dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olacaktır.

Liberal Bir Yatırım Ortamı: Yabancı yatırıma dönük ve liberal bir yatırım ortamı nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. Türkiye, 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu ülke oldu (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı – Doğrudan Yabancı Yatırımcı Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2016). Dünya İş Bankası İş Yapma Raporu 2017’ye göre Türkiye yatırımcılara ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam sunmaktadır. Türkiye’de her ay binlerce yabancı sermayeli şirket kurulduğunu söyleyebiliriz. TOBB verilerine göre 2022 yılının Haziran ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 2228’dir. Ayrıca kanunlarla Türk ve yabancı yatırımcı eşit duruma getirildiğinden yabancı yatırımcı Türkiye’de doğrudan tek ortaklı şirket kurabilmektedir. TCMB verilerine göre, 2003-2020 yılı arasında Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım tutarı 165 Milyar Dolar. Aynı verilere göre, Türkiye’ye en fazla yabancı yatırım yapan ilk üç ülkenin ise Hollanda, Amerika ve İngiltere olduğu belirtildi.

Yabancı Yatırımcıya Türk Vatandaşlığı: Türk vatandaşlığı almak için Türkiye’de yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. Yine eğer tamamen profesyonel nedenlerle Türkiye’de yatırım yapmak istiyorsanız bu yatırımı Türk vatandaşlığı almak için bir araç olarak görebilirsiniz. Türkiye, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereğince yatırıma, gayrimenkul alımına ve istihdam oluşturmaya bağlı olarak yabancıya vatandaşlık veren bir ülkedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satin aldığı Çerve, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancı istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca, en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancı istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları: Türkiye Cumhuriyeti, yabancı yatırımcılar için düşük vergiler ve teşvik olanakları sağlamaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/1. Maddesinde yer alan %20 kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanmaktadır. Türkiye, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi bölgelerinde kurulacak şirketler için kurumlar vergisinden muafiyet, arazi tahsisi ve işverenlerin sosyal güvenlik prim payına destek gibi avantajlar sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti birçok ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmaları akdetmekle gelirin hem elde edildiği devlette hem de geliri elde edenin mukim olduğu devlette ayrı ayrı vergilendirilmesini önlemektedir.

Yabancı Yatırımcı Tarafından Hedeflenen Nüfus: Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmak istemesinin temel sebeplerinden birini ise Türkiye’deki nüfusun dolayısıyla potansiyel tüketici kitlesinin yoğun olmasıdır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları uyarınca TÜİK tarafından açıklanan veri, Türkiye’de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak toplam 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı yönündedir. Aynı verilere göre 2021 yılı sonu itibariyle 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi olmuştur. TÜİK verileri uyarınca Türkiye’nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üye ülkelerinden çok daha yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının 32 yaşın altındaki genç ve dinamik nüfustan oluşmaktadır diyebiliriz.

Yabancı Yatırımcının İstihdam Edebileceği Rekabetçi ve Nitelikli İş Gücü: Nitelikli iş gücü de yabancı yatırımcıyı Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik eden nedenler arasındadır diyebiliriz. Türkiye’nin genç, eğitimli ve motive nüfusunun sayısı her geçen gün artmakta bu da doğrudan iş gücü verimliliğine etki etmektedir. YÖK tarafından açıklanan 2021-2022 yılı Öğrenci Sayıları Özet Tablosu uyarınca lisans ve yüksek lisans  programlarına kayıtlı olan ve doktora yapan toplam öğrenci sayısı 8 milyonun üzerindedir.

mesci slide 2 min

YABANCI YATIRIMCININ YAPABİLECEĞİ YATIRIM TÜRLERİ

 • Türkiyede gerçek kişi ortaklı veya tüzel kişi ortaklı bir şirket kurabilir.
 • Türkiye’de gerçek kişi ortaklı veya tüzel kişi ortaklı bir şirket kurmadan önce ilgili piyasayı, potansiyel müşteriyi ve rakipleri tanımak için irtibat bürosu kurabilir.
 • Yurt dışındaki şirketin Türkiye şubesini açabilir.
 • Menkul kıymet veya gayrimenkul satın alabilir.
 • Türkiye’de kurulmuş bir şirkete ortak olabilir.
 • Türkiye’de kurulmuş bir şirketin hisselerini devralabilir. Bilhassa ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kuracaksanız önceden kurulmuş bir şirketi devralmanız önerilir.
 • Sabit sermaye yatırımı yapmayı tercih edebilir.

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE’DE KURABİLECEĞİ ŞİRKET TÜRLERİ

Yatırımların korunmasını teminen ve yabancı yatırımcıyı yatırıma teşvik etmek amacıyla ülkeler arası yapılan ikili anlaşmalarda, yatırımcının ve yatırımların korunması için ev sahibi devletin uyması gereken ‘adil ve eşit davranma yükümlülüğü’, ‘ulusal muamele’, ‘ayrımcılık yapmama’, ‘tam koruma ve güvenlik’ gibi çeşitli ilkelere yer verilmektedir. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu md. 3 uyarınca, uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması sebesttir. Aynı madde hükmünde, yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olduğu da düzenlenmiştir. Yabancılar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen her türlü şirket türünü kurabilir. Ülkemizde, yabancı yatırımcı iş kolu ve faaliyet sahası bakımından sınırlandırılmamaktadır.

Şirketlerin tür olarak sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Hukukumuzda anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket sermaye şirketi olarak kategorize edilirken; kollektif şirket, adi komandit şirket ve adi şirket şahıs şirketi olarak kategorize edilmektedir. Kooperatif şirketler ise ne şahıs şirketi ne de sermaye şirketi kategorisine girer.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurmayı en çok tercih ettikleri şirket türleri anonim şirketler ve limited şirketlerdir. Türkiye’de anonim şirket kuruluşu ve Türkiye’de limited şirket kuruluşu, anonim şirketler ve limited şirketler arasındaki farklar, anonim şirket kurmanın sağladığı avantajlar, limited şirket kurmanın sağladığı avantajlar, Türkiye’de şirket kuruluşu için gerekli belgeler ile ilgili detaylı bilgiye  blog üzerinden ulaşabilirsiniz.

Küçük bir işletme olarak faaliyet gösterecek müvekkil adaylarımıza limited şirket kurmalarını öneriyoruz. Limited şirketler anonim şirketlere oranda daha az maliyetle kurulmaktadırlar. Ayrıca limited şirketleri sadece 10.000 TL esas sermaye ile kurmak ve bu sermaye tutarını iki yıl içerisinde ödemek mümkündür. Getirilmesi gereken esas sermaye tutarı anonim şirketlerde minimum 50.000 TL’dir. Yine de şirketin faaliyet göstereceği alana göre özel kanunlarla farklı sermaye tutarları belirlenebildiğini siz değerli müvekkillerimize hatırlatmakta bu noktada fayda görüyoruz.

Türkiye’de şirket kurmak yerine şube kurarak çok daha kısa bir süre içerisinde Türkiye’deki ticari faaliyetlerinize başlama imkanı elde etmeyi de tercih edebilirsiniz. Anonim ve limited şirket kuruluşlarında aranan asgari sermaye koyma şartı şubeler için bulunmamaktadır. Öte yandan Türkiye’de ticari faaliyette bulunmadan sektörle ilgili veri toplamak, pazarı tanımak istiyorsanız irtibat bürosu kurmanızı öneririz. İrtibat büroları Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyette bulunamadıkları için gelir vergisinden, kurumlar vergisinden ve damga vergisinden muaftırlar.

MESÇİ Hukuk Bürosu, şirket kuruluşu konusunda sahip olduğu 11 yıllık deneyim ve edindiği uzmanlık ile müvekkillerinin Türkiye’deki şirket kuruluş işlemlerinde en hızlı aksiyon alan ve oldukça ekonomik çözümler sunan çözüm ortağı haline gelmiştir. İstanbul’da şirket kuruluşu düşünen müvekkillerimize özel bir dosya açıyor ve bu dosyaya özel olarak şirketler hukuku ve farklı türdeki şirketlerin kuruluşu konusunda uzmanlaşmış şirket kuruluşu avukatlarından oluşan bir ekip atıyoruz. Şirket kuruluşu avukatlarımız sadece şirket kuruluşunda değil, şirket kuruluşundan önce ve sonra yapılması gereken işlemler konusunda da detaylı bilgi birikimine sahip olduğundan müvekkillerimizin karşılaşabileceği her türlü risk minimalize edilmiş olmaktadır. Şirket kuruluşu avukatlarımız, hızla değişen düzenlemelerle inşa edilen günümüz Türkiyesinde sizler için her daim güvenilir bir kaynak ve tanıdık bir yüz olacaktır.

Türkiye’de iş kuracak ve ticaret yapacak yabancı yatırımcı müvekkillerimiz için aşağıdaki şirket türlerini kuruyoruz:

 • İrtibat Bürosu
 • Merkezi Yurtdışında Bulunan Şube
 • Merkezi Türkiye’de Bulunan Şube
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Serbest Bölge Şirketleri
 • Adi Ortaklıklar

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

mesci slide 2 1

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMADAN ÖNCE VE ŞİRKET KURDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Yabancı yatırımcı olarak Türkiye’de yatırım yapmadan önce sektörel bazda araştırma yapmanızda, Türkiye’deki ilgili sektörü tanımak üzere yararlanacağınız bilgi kaynaklarınızı belirlemenizde, pazardaki rakiplerinizi ve potansiyel müşterilerinizi belirlemenizde, kuracağınız şirketin faaliyet konusunu belirlemenizde, faaliyet konunuzu, vergi yükümlülük ve muafiyetleri ile yararlanabileceğiniz teşvikleri de göz önünde bulundurarak şirket türünü belirlemenizde, şirketin hangi adreste kurulacağını belirlemenizde, iş planı oluşturmanızda, bir mali müşavir ve avukatla anlaşmanızda hukuki ve ticari yarar bulunmaktadır. Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri, Varlık Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri gibi Kanunda gösterilen bazı şirketlerin Türkiye’de kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabidir. Benzer şekilde Türkiye’de kurulmuş olan ödeme şirketi gibi bazı şirketlerin de kuruluş sonrasında TCMB’den faaliyet izni alması gerekmektedir.

Türkiye’de şirketinizi kurmadan önce belirlediğiniz faaliyet konuları esas alınarak ana sözleşmenin hazırlanması sizlere zaman kazandırır. Yapacağınız işle ilgili vergi avantajları bulunup bulunmadığını bir mali müşavir ile netleştirin. Aynı zamanda kuracağınız şirketin unvanının uygunluğunu MERSİS üzerinden kontrol ettirmenizi, şirketin marka çalışmasını yaptırmanızı, markanızın uygunluğunu Türk Patent ve Marka Kurumu veritabanı üzerinden kontrol ettirmenizi, kullanacağınız domainlerin uygunluğunu sorgulattırmanızı öneriyoruz. Böylelikle ilerleyen süreçlerde üçüncü kişilerin açacağı haksız rekabet, marka hakkına tecavüz ve/veya marka hükümsüzlüğü davalarına maruz kalmazsınız.

Şirketin türüne bağlı olarak şirket banka hesabı, kuruluş sırasında veya sonrasında açılmaktadır. Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Siciline tescilini müteakip şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Türkiye’de şirket kuruluşununu tamamladıktan sonra şirketin imza sirkülerinin noterde hazırlattırılması ve kanunen zorunlu olan tüm şirket defterlerinin noterde tasdik ettirilmesi, ticaret sicil tasdiknamesinin çıkarttırılması gerekmektedir. Şirketin tescilinden sonra noter onaylı ana sözleşme, imza sirküleri, kira kontratı gibi bir takım belgelerle mali müşaviriniz vergi dairesine giderek vergi dairesi mükellefiyet sicil açılışı için başvuruda bulunur. İlgili vergi dairesi talepte bulunan şirketin adresini kontrole gider, yoklama tutanağı tutar ve şirket yetkilisinin imzasını alır. Yoklamanın ardından şirketin vergi levhası talep edilebilir ancak mali müşaviriniz yoklamayı beklemeden de vergi levhanızı onaylayabilmektedir.

 

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Bir diğer deyişle, şirket kuruluşu sonrasında ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından SGK’ya ilgili bilgi ve belgeler otomatik olarak aktarılır ve otomatik olarak SGK iş yeri tescili gerçekleşir. Şirketin çalışanı bulunması durumunda ise muhasebecinizin kuruluş sonrasında SGK’ya giderek sigortalı olarak çalışılacak personel bilgilerini Kuruma sunması ve çalışan sayısını bildirmesi gerekmektedir.

mesci slide 2 min

ŞİRKET KURULUŞU SONRASINDA YAPACAĞINIZ TEMEL GİDERLER NELERDİR ?

Aşağıda, şirket kuruluşu sonrasında şirket tarafından yapılacak temel giderlere değineceğiz. Bu şirket giderlerinin çoğunun nereye, nasıl ve ne zaman ödeneceği hususunda mali müşaviriniz sizlere yardımcı olacaktır. Bu itibarla şirket kuruluşunu müteakip derhal bir mali müşavire vekalet vermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

 • Şirket kuruluşu sonrasında her ay mali müşavirinize ücret ödemeniz gerekecektir. Mali müşavire ödenecek ücretin şirketin düzenlediği faturalara ve çalıştırdığınız personel sayısına göre  değişeceğini belirtmekte fayda görüyoruz.
 • Şirket kuruluşunu müteakip her ay Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeniz gerekecektir. İstisnai haller dışında ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi oranı Türkiye’de 18% dir.
 • Kuruluş sonrasında eğer çalışan almayı düşünüyorsanız her ay çalışanınızın sigorta prim ödemeleri yapılmalıdır.
 • Eğer limited şirket veya anonim şirket kurduysanız, ortak ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanlar için 4B SGK primi ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülke uyruğundan olan VE yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen yabancılar Türkiye’de 5510 sayılı Kanun açısından sigortalı sayılmayacaktır.
 • Üç ayda bir Stopaj ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Üç ayda bir Geçici Vergi ödenmelidir. Geçici vergi 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanmaktadır.
 • Şirket kuruluşu sonrasında yılda bir kez, Yıllık Kurumlar Vergisi ödenmelidir.
 • Yılda bir, şirketin yasal defter tasdiklerinin ve yılda bir, şirketin yasal defter kapanış tasdiklerinin yapılması gerekir.
 • Meslek odasına üyeyseniz yılda bir meslek odası üye aidatlarının yatırılması gerekecektir.
 • Belediye vergilerinin yatırılması gerekir.
 • Şirket adresi olarak kiralanan bir taşınmaz gösterdiyseniz her ay kira ödemeniz, aidat ödemeniz ve ayrıca elektrik, su, doğalgaz, internet ve sabit telefon faturalarınızı ödemeniz gerekecektir. Şirket kuruluşu sonrasında eğer hemen faaliyete geçmeyecekseniz en azından altı aylığına sanal ofis kiralamanızı öneriyoruz. İstanbul’da son dönemde artan kira maliyetleri göz önüne alındığında çok daha uygun fiyatlara sanal ofis kiralamanız bütçe yönetiminize katkıda bulunacaktır.

Yabancı bir yatırımcıya şirket kuruluşu sonrasında yapacağı temel giderler karmaşık görünebilir ancak tüm bunların bir mali müşavir ile kolaylıkla halledilebileceği unutulmamalıdır.

mesci slide 2 1

TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİ ALMAK

Şirket kuruluş işlemleriniz sırasında ve sonrasında Türkiye’de bulunmak istiyorsanız kısa dönem ikamet izni almayı tercih edebilirsiniz.

Türkiye’de iş kuracak yabancı yatırımcılar tarafından genellikle kısa dönem ikamet izni tercih edilmektedir. Kısa süreli ikamet izni bir yıllığına verilmekle beraber bu süre İstanbul şehri için iki yıla kadar çıkarılabilmektedir. Oturma izni süresinin, oturma izni süresinin dolmasından önceki altmış gün içerisinde başvuru yapılmak suretiyle uzatılması mümkündür ve uzatma başvurularına ilişkin herhangi bir sayı sınırı bulunmamaktadır. İkamet izni başvuruları İl Göç İdaresi’nin web sitesi üzerinden online olarak yapılmakta, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ linki üzerinden ‘ilk kez başvuru yapıyorum’, sonra da ‘yeni bir başvuru yapmak istiyorum’ butonları seçilerek ilerlenmekte ve açılan sayfa üzerinden ön kayıt formu doldurulmakta ve randevu alınmaktadır. Randevu tarih ve saati alındıktan sonra çıkan ekran üzerinden başvuru formunun muhakkak yazdırılması gerekmektedir. Başvuru formunun yazdırılması halinde başvurunuz tamamlanmış sayılır ve daha sonra herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Randevu gününe kadar, yazdırdığınız bu form ile Türkiye’de yasal olarak kalabilirsiniz.

Randevu gününde yanınızda getirmeniz gereken belgeler çıktısını aldığınız ‘İkamet İzni Kısa Dönem Başvuru Formu’nda açıkça belirtilmektedir. Bu belgeler aşağıda sayılmaktadır. Bu belgeler haricinde kalış nedeninize göre özel olarak gerekli bir takım belgelerin de sunulması gerekebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için lütfen yabancılar hukuku avukatımızla iletişime geçin.

 • İkamet izni başvuru formu. Bu belgenin yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Pasaport aslı ve tercüme edilmiş, noter onaylı fotokopisi. Burada önemle belirtmek gerekir ki, kalmak için talep edeceğiniz maksimum süre pasaport sürenizden fazla olamaz. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, ikamet izni için başvuracak yabancıların, talep ettikleri toplam ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli bir pasaporta sahip olmaları şarttır.
 • Dört adet son altı ay içerisinde çekilmiş, fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan.
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar. Başvuru formunu yazdırdıktan sonra ilgili ekranda çıkan ödeme yap butonu tıklanarak sanal pos sistemi kullanılarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir.
 • Geçerli sağlık sigortası. Geçerli sağlık sigortasının ikamet izni süresini kapsaması zorunludur.
 • Adres belgesi. Bu belge Türkiye’de nerede ikamet edeceğinizi gösteren belgedir. Eğer kiracıysanız noter onaylı kira sözleşmenizin sunulması, eğer ev sahibiyseniz tapu fotokopisi gerekmektedir.
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde, kişinin adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren ‘Yerleşim Yeri Belgesi’ alınmalıdır. Adres kayıt sistemine kayıtlı olunmaması halinde noter onaylı kira kontratı yeterli sayılacaktır.

İkamet izninin teslim alınmasını müteakip en geç yirmi iş günü içerisinde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak adres kayıt sistemine kayıt yaptırılması, ardından muhtara gidip Yerleşim Yeri Belgesi alınmalıdır. Yerleşim Yeri Belgesi alınmasını müteakip PTT’den e-devlet şifresi alıp kullanabilirsiniz.

Başvurunun yapılmasını müteakip ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıya ikamet izni müracaat belgesi verilecektir. Bu belge ile ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal olarak kalabilir. İkamet izni başvurusu da anılan 90 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

 

İkamet izni başvuruları ikamet izni başvurusunda bulunacak yabancının avukatı kanalıyla yapılabilir. Bu durumda avukatın vekaletname ile yetkilendirilmesi gerekecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir. Yani çalışma izni almanız halinde ayrıca ikamet izni başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere geçerlilik süresi sona ermiş bir pasaport ile ikamet izni başvurusu yapmanız mümkün değildir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince, başvuruda bulunacak yabancının pasaportunun vize süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün daha geçerli olması gerekmektedir. Söz gelimi 30 günlük bir vizeye sahip olan yabancının Türkiye’ye girişinde toplamda 90 gün geçerliliğe sahip bir pasaport bulundurması gerekecektir.

Türkiye’de ikamet izni almak istiyorsanız bilmeniz gereken bir başka husus ikamet izni şartlarının ülkemizde değiştirildiğidir. Ülkemize olan yoğun göç nedeniyle artık yabancılara 26.04.2022 tarihinden itibaren noter onaylı kira kontratı ile ikamet izni verilmemektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın yeni uygulamasına göre, ikamet izni almak isteyen yabancının İstanbul’da en az 75,000 USD değerinde bir ev satın alması ve ayrıca gayrimenkul değerinin 75,000 USD üzerinde olduğunun hem gayrimenkul değerleme raporunda hem de tapuda belirtilmiş olması gerekmektedir.

Ülkemizde Fatih, Şişli gibi çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından belirli bazı illerdeki mahalleler ikamet iznine ve ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. İkamet izni başvurusu yapmadan evvel öncelikle ikamet edilecek bölgelerin kapalı olup olmadığının araştırılması önem arz etmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, son bir yıl içerisinde toplamda 120 günden fazla süreyle yurt dışında kalınması durumunda kısa dönem ikamet izni iptal edilirdi. 4/4/2013 tarihli ve 6548 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 33. maddesi, 13 Ağustos 2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ile değiştirilmiştir. Artık Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların bir yılda 120 gün yurt dışında kalmaları halinde ikamet izinleri iptal edilmemektedir.

Oturma izni başvurusunun reddedilmesi halinde red kararının tebliğini müteakip ilgili makama tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde itirazda bulunulması gerekmektedir. İkamet izni reddedilen kişi aynı zamanda red kararının tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvurunun reddi kararının iptali için idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Önemle belirtilmelidir ki ikamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde red kararının tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde yeni bir başvuru yapılacaksa ikamet izni için farklı bir gerekçeye dayalı başvuru yapılması gerekecektir.

İkamet izni başvurusunun reddi kararına karşı ikame edilen iptal davasında mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı alınmışsa, yabancının ülkeyi terketmesi gerekmeyecektir. Ankcak kişinin vize veya vize muafiyeti yoksa ve ilgili mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı da alınamamışsa red kararının tebliğini müteakip 10 gün içerisinde Türkiye’den ayrılması gerekmektedir. Aksi halde yabancı hakkında deport yani sınır dışı etme kararı verilecektir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11/1-b maddesi uyarınca vatandaşlığa başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet etmiş olmanız ve Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğinizi davranışlarınız ile teyid etmeniz halinde Türk vatandaşlığı kazanmanız mümkündür.

mesci slide 2 min

YABANCI ŞİRKET ORTAĞI İÇİN ÇALIŞMA İZNİ ALINMALI MI?

Yabancı yatırımcı müvekkillerimizin en sık sorduğu iki soru, ‘yabancı şirket ortağı için çalışma izni alınması gerekip gerekmediği’ ve ‘çalışma izninin oturma izni yerine geçip geçmediği’ yönündedir.

Öncelikle çalışma iznini, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve geçerli olduğu süre boyunca sahibi olduğu yabancıya Türkiye’de hem çalışma hem ikamet hakkı veren belge olarak tanımlamamız mümkündür. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, hukukumuzda çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

Yabancı şirket ortağının çalışma izni alıp alamayacağına ilişkin hükümler ise açıkça 6735 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir. 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nun 6. maddesi gereğince,  kural olarak 6735 sayılı Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Benzer şekilde, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nun 10/5. maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş olan limited şirketlerin şirket ortağı olan yabancı müdürlerinin ve anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi olan yabancıların çalışma izni almak kaydıyla çalışmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan 6735 sayılı Kanun’un 13/7. maddesinde açıkça 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesinin ve limited şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağının çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirileceği, bu kişişlerin çalışma izni alma zorunluluklarının bulunmadığı belirtilmiştir.

Öte yandan yabancı personel çalıştırmak isteyen işyerlerinin karşılaması gereken bir takım zorunlu kriterler bulunduğuna dikkati çekmek isteriz. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı çalıştırmak hedefleniyorsa, çalıştırılması istenen her bir yabancı kişi için en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalıştırılması gerekecektir. Öte yandan çalıştırılmak istenen yabancı şahıs şirketin ortağı ise, 5 kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranacaktır. Ayrıca çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, sermaye payının en az %20 olması ve 40.000 TL’den az olmaması gerekmektedir. Bu şartlar dışında yabancı personel çalıştırmak isteyen işyerlerinin ödenmiş sermayelerinin en az 100.000 TL olması veya şirketin brüt satışlarının en az 800.000 TL olması veya son yıla ilişkin ihracat tutarının en az 250.000 Amerikan Doları olması da gerekmektedir.

Çalışma izninizin reddedilmesi halinde red kararının ilgilisine tebliğini müteakip 30 gün içerisinde red kararına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü nezdinde bir dilekçeyle itiraz etmeniz gerekir. İnceleme sonucunda tekrar red kararı verilmesi halinde idari yargı nezdinde iptal davası açılması gerekecektir.

Şirket Kuruluşu Avukatımıza Ulaşın

Şirket kuruluşu avukatı arayışı içerisindeyseniz, MESCI Hukuk Bürosu ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamına giren her türlü şirket kuruluşu ile ilgili soru ve sorunlarınız için İstanbul Şirket Kuruluşu Avukatımız ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp