Boşanma Avukatı, Kadıköy, İstanbul

Aile ve Boşanma Avukatı

Aile hukuku, Medeni Hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen, evlenme, boşanma, nişanlanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi aile ilişkisiyle ilgili konuları kapsayan ve hukuki ilişki içerisinde bulunan her iki tarafı da korumayı hedefleyen bir hukuk disiplinidir. Evlenme ve boşanma istatistikleri, maalesef her yıl yüz binlerce evli çiftin boşandığını göstermektedir.
ser 1 1 0009 FAMILY LAW min

Doğası gereği oldukça hassas konular barındıran boşanma vakıası, eşlerden birinde yahut her ikisinde oldukça travmatik fiziksel ve zihinsel deneyimlere neden olabilir dolayısıyla her konuda şeffaf olan, müvekkilini derinlemesine dinleyen ve müvekkilinin isteklerine ve olayın mahiyetine özgü bir yol haritası çizen, aile ve boşanma hukukunda uzmanlaşmış bir <strong>İstanbul boşanma avukatı</strong> ile takip edilmesi gerekir.

Boşanma doktrinde, eşler hayattayken, kanunda belirtilen bir boşanma sebebine dayanarak, en az birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 161 ila 166. maddeleri tahtında düzenlendiği görülmektedir. Buna göre zina; hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış; küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı; evlilik birliğinin temelinden sarsılması; eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları; ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık kanunda açıkça boşanmanın özel ve genel sebepleri olarak düzenlenmiştir.

Boşanma davası anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olacak şekilde ikame edilebilir. Çekişmeli boşanma davası evliliği sona erdirmek isteyen eşlerin, boşanmanın velayet ve nafaka gibi şart ve koşulları konusunda anlaşmazlığa düştüğü durumlarda ortaya çıkar. Anlaşmalı boşanma davasında ise karşılıklı olarak evliliği sona erdirmek isteyen eşlerin boşanmanın şart ve koşulları konusunda anlaşmaya vardığından bahsedilir. Dava süresi ve boşanma prosedürleri müvekkil tarafından seçilecek boşanma usulüne göre tamamen değişecektir. Müvekkil adayları genellikle haftalar içerisinde sonuçlanması, vekalet ücretleri dikkate alındığında daha uygun fiyatlı olması, hukuki prosedürün daha kolay olması ve çocuğun boşanma sürecini daha az hasarla atlatması nedeniyle anlaşmalı boşanma usulünü tercih etme eğilimindedirler.

mesci slide 2 min

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166. maddesine göre, eşler ancak evliliğin bir yıl sürmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Yine aynı maddeye göre, bir davanın anlaşmalı boşanma davası olarak görülebilmesi için eşlerin aile mahkemesine birlikte başvurarak boşanma davası açması veya eşlerden birinin mahkemeye başvurması, diğer eşinse davayı kabul etmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma davasından sonradan vazgeçilmesi, taraflardan birinin anlaşmalı boşanma protokolünden cayması, boşanmanın şart ve koşullarında taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATIMIZIN SUNDUĞU BAŞLICA HUKUKİ HİZMETLER 

 • Yurt dışındaki evliliğin Türkiye’de tanınmasını teminen evlilik sonrasında yapılması gereken başvuru usulü.
 • Anlaşmalı boşanma davaları ve boşanma protokolünün hazırlanması.
 • Çekişmeli boşanma davaları.
 • Kadınlar, çocuklar, aile bireyleri için hakaret ve tehdit yasağı, evden uzaklaştırma, adrese yaklaşmama, çocukla görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, çocuğa yaklaşma yasağı, eşyalara zarar verme yasağı, iletişim kurma yasağı, silah teslimi, alkol ve uyuşturucu kullanma yasağı gibi önleyici koruma kararlarının alınması.
 • Eşin eylemlerinin suç teşkil etmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunmak, soruşturma ve kovuşturma aşamalarını takip etmek.
 • Mal paylaşımına ilişkin davalar.
 • Nafaka ve tazminat davaları.
 • Yardım nafakası.
 • Çocuğun nafaka iştirak hakkı.
 • Taşınmazlara aile konutu şerhi koyulması.
 • Velayet ve vesayet davaları.
 • Uluslararası çocuk kaçırma prosedürü ve davaları.
 • Babalık ve soy bağının reddi davaları.
 • Vasiyetname düzenlenmesi.
 • Vasiyetnamenin iptali davası.
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması.
 • Evlat edinme.
 • Kayyum atanması, kayyımın görevden alınması ve kayyımın sorumluluğuna ilişkin davalar.
 • Ulusal ve uluslararası çocuk kaçırma vakıaları ile ilgilenmek.
 • Yasal danışmanlık.

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp