Kadıköy Ceza Avukatı, İstanbul

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını ve bunların sınırlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı eylemleri tespit eden, eylemin ceza hukuku yaptırımlarının uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı ile ilgilenen hukuk disiplinidir. Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesi gereğince, ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Ceza hukukunun amacı, insanların toplum içerisinde sağlıklı, özgür, ve demokratik bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır.

 

ser 1 1 0010 CRIMINAL LAW min
mesci slide 2 min

Mülkilik sistemini benimseyen Türk Ceza Kanunu, belli statüye sahip kişiler haricinde Türkiye’de suç işleyen herkese Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın uygulanır. Ceza yargılamalarının temel amacı, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmadan ortaya çıkarılmasıdır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince varsayımlara dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulması mümkün değildir.

Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin temel sebebi pekala bir suçlunun cezasız kalmasının, bir masumun mahkum edilmesi durumuna tercih edilmesidir. Anayasamızın 38. maddesi de, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz demekle masumiyet karinesinin önemini vurgulamış ve bu hakkın olağanüstü durumlarda dahi sınırlandırılamayan mutlak bir hak olduğuna işaret etmiştir.

MESÇİ Hukuk Bürosu ceza hukukunda uzman avukatları ile burada bahsedilen ilkelerden hareketle şüpheli veya sanığı gerek soruşturma gerek kovuşturma evrelerinde hukuki olarak en iyi şekilde temsil etmeye odaklanmıştır. 

Ceza avukatlarımız, bir kişiye suç isnat edilmesi ve/veya bir kişiye karşı suç işlenmesi durumunun hassasiyetini derinden kavrar ve gerek şüpheli ve sanıkların, gerek suçtan zarar gören kişilerin hak ve menfaatlerini ceza mahkemeleri nezdinde en iyi şekilde gözeterek anılan kişilere hukuki yardımda bulunur. Ceza avukatı olarak İstanbul’da faaliyet göstermekteyiz.

Önemle belirtmek isteriz ki, ceza avukatı, sanığın yerine geçerek savunma yapamaz veya ifade veremez; ancak sanığın hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözeterek sanığın verdiği ifade veya savunmaya ek olarak beyanda bulunabilir, sanıkla görüşebilir, sanık adına soru sorabilir, sanık lehine delil toplayıp mahkemeye ve/veya savcılığa sunabilir ve yine sanığın hak ve menfaatleri doğrultusunda tutuklama kararına itiraz gibi usuli işlemleri yapabilir. Hakkınızda bir suç şüphesi varsa Cumhuriyet Savcıları re’sen yahut şikayetçinin talebi üzerine soruşturma başlatabilir. 

Suçlamanın tarafınıza yöneltilmesiyle birlikte ceza avukatının sunacağı hukuki yardımlardan yararlanabilirsiniz. Hazır bir müdafi bulunmaması halinde, kolluğun şüphelinin ifadesini almaya başlamaması gerekmektedir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ayrıca müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz demekte olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ceza avukatı arayışı içerisindeyseniz lütfen hukuk büromuzla iletişime geçip ön bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp