Danışmanlık sektörü, belirli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin o alanlardaki bilgi birikimi, tecrübe ve becerilerini kendilerinden danışmanlık alan gerçek veya tüzel kişilere aktarmak üzere kurdukları hukuki kişiliklerin oluşturduğu bir ticari ve mesleki faaliyet kategorisi olarak tanımlanabilir.

Genel olarak danışanlar tarafından danışmanlık verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin uzun yıllar mesleki olarak belirli bir alanda uzmanlaşmış olması ve alanında donanımlı olması, kendilerine tarafsız bir danışmanlık hizmeti sunulması ve danışmanlık alacak kurum ve kişiliklerin çıkarlarını ön planda tutması beklenir. Danışmanlık şirketleri, müşterilerine genellikle bir SWOT analizi yapmakla başlayarak şirkete hedeflerini gerçekleştirmesini teminen adeta bir kılavuz oluşturur.

Gerçek yahut tüzel kişiler yönetim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, proje yönetim danışmanlığı, bilgi teknolojileri danışmanlığı ve eğitim danışmanlığı gibi aslında birçok farklı sektöre ilişkin danışmanlık almak üzere danışmanlık firmalarına başvurabilirler.

Bilhassa sektörde büyük rağbet gören yönetim danışmanlığı alanına baktığımızda, şirketlerin büyümek, kapsamlı bir dönüşümle şirketi geliştirmek ve şirketi piyasada daha rekabetçi bir hale getirmek, şirketin daha önce faaliyet göstermediği bir alana girmesi, maaliyetleri düşürmek istemedi, sermaye artırımına gidecek olması gibi pek çok sebeple danışmanlık firmalarına başvurulduğunu görmek mümkün.

Dolayısıyla aklınızda bir danışmanlık şirketi kurmak varsa öncelikle hangi ticari kolda faaliyet göstereceğinizi belirlemek önem arz eder. Kuracağınız şirketin faaliyet konusu da Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodları baz alınmak suretiyle bu doğrultuda oluşturulacaktır. Firmaların zaman içerisinde iştigal kodlarını değiştirmek için ilgili ticaret odasına başvuru yapmaları mümkündür.

Danışmanlık şirketi kurmak için bilhassa şirketler hukuku, şirket kuruluşu ve ticaret hukuku gibi alanlarda tecrübesi bulunan uzman bir ekipten destek almanızda hukuki yarar vardır.

 Danışmanlık şirketi kurmak istiyorsanız şirketler ve ticaret hukuku alanında uzman avukatlarımıza danışabilir, onlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. Avukatlarımız, danışmanlık şirketinizin kuruluşu öncesinde sizlere danışmanlık vererek sizi kuruluş sonrası işlemlere hazırlar, işinizi büyütebilmeniz için sizlere kuruluş sonrasında her daim hukuki hizmet sunar. 

Türkiye’de Danışmanlık Sektörü

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Türkiye’yi yükselen ve gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi olarak tanımlamaktadır. Ekonomistler, Türkiye’yi Dünya’nın yeni sanayileşen ülkeleri arasında sayarlar. Gelişmekte olan piyasa ekonomileri yabancı yatırımcılar için yatırımcıların rekabetin çok az olduğu yahut hiç rekabetin bulunmadığı bölgelerde markalarını oluşturmalarını ve gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi sınırları çerçevesinde yayılarak büyümelerini, dolayısıyla prestij kazanmalarını sağlamak adına önemlidirler.

Danışmanlık şirketi kuracak bir kişinin faaliyet göstereceği sektörü belirledikten sonra kuracağı şirketin türünü belirlemesi önem arz eder. Danışmanlık şirketleri genellikle limited şirket veya anonim şirket olarak kurulurlar. Kurmak istediğiniz şirket türüne göre şirket kuruluşu için gerekli belgeler, prosedür ve süreç değişecektir. Anonim şirketlerin kuruluşu daha zordur.

Gelişmekte olan ülkeler yeteri kadar sermaye birikimine sahip olmadıklarından ekonomik büyümeyi yabancı yatırımları ekonomilerine çekerek sağlamak üzerine çalışmalar yaparlar. Türkiye gerçekten de hızla büyüyen ekonomisi, nitelikli iş gücü ve tüketici popülasyonunu teşkil eden yüksek nüfusu, jeopolitik konumu, yabancı yatırımcılara sağladığı teşvikler ve minimal giderlerle yabancı yatırımcıya parasal anlamda büyük bir kaynak sağlamakla yatırımcıyı cezbeden ülkelerin başında gelmektedir. Yabancı yatırımlara ve yabancı yatırımcıların hangi sebeplerle Türkiye’ye yatırım yaptığına ilişkin detaylı bilgi almak istiyorsanız “Uluslararası Yabancı Yatırım Hukuku” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Türkiye’ye yatırım yapan bu şirketlerin sektörü tanımak, rakip analizi yapmak ve piyasaya yerleşerek tanınmak ve sürdürülebilir bir büyüme istemesi karşısında yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından kurulacak danışmanlık firmalarına olan ihtiyaç her geçen gün gözle görülür bir biçimde artmaktadır. Öte yandan Türkiye’deki genç nüfusun dolayısıyla potansiyel iş gücünün ve tüketici kitlesinin yoğun olması da yabancı yatırımcıyı çeken sebepler arasında. Fakat bahsi geçen genç neslin bir kısmı da genç girişimci olarak hareket etmeyi tercih etmektedir. Genç girişimcilerin yıllar boyu oluşturduğu mesleki kariyerleri ve sektörel bazda yoğun tecrübeleri bulunmadığı için bu yönden de danışmanlık firmalarına yoğun talep olduğunu görmek mümkün.

Bir danışmanlık şirketinin kurulabilmesi için yabancı gerçek kişilerin tek başına dahi hareket edebilmesi, danışmanlık üzerine bir şirket kurmak yahut danışmanlık hizmeti vermek için belirli bir kurum veya kuruluştan izin alınması veya yabancılar için öngörülen bir nitelik yahut şart bulunmaması da Türkiye’de danışmanlık şirketi kuracak yabancı yatırımcı için Türkiye’yi daha da cazip hale getiren etkenler arasında.

The Business Research Company verilerine göre, küresel yönetim danışmanlığı hizmetleri pazarının 2022 yılında yıllık %9,2 bileşik yıllık büyüme oranı ile 2021 yılı için 891,88 Milyar Dolardan 2022 yılı için 973,67 Milyar Dolarak çıkması beklenmektedir.1 Günümüz Türkiyesi’nde KOBİ’ler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş birçok uluslararası anlamda kabul görmüş alanda yoğun olarak danışmanlık almaktadır.

T.C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci (2019 – 2023) Kalkınma Planı, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubu Raporu Dünyada yönetim danışmanlığı sektörünün büyüklüğünün 2016 yılı sonu itibariyle 251 Milyar ABD Dolarına ulaştığı, Türkiye’nin de içinde olduğu EMEA bölgesinin, dünya danışmanlık pazarının %41’ini oluşturduğu, Türkiye’deki yönetim danışmanlarının elde ettiği gelir toplamının 2,5 Milyar TL (Aralık 2017 döviz kurları itibariyle bu gelir 650 Milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir) olduğu ifade edilmiştir.

 Aynı çalışma grubu raporuna göre, piyasadaki mevcut eğilimin, yönetim danışmanlık şirketlerinin açık bir segmentasyonu olduğu vurgulanmıştır.2

Türkiye’de Kurulabilecek Danışmanlık Şirketi Türleri Nelerdir? 

Türkiye’de birçok farklı sektör için birçok farklı alanda hizmetler sunacak bir danışmanlık firması kurmanız mümkün. Aşağıda hangi alanda danışmanlık hizmeti verilebileceğine dair bir kısım örneklere yer verilmiştir. 

 • Teknolojiye ve dijitalleşme çağına uyum sağlamak isteyen firmalara bilişim teknolojileri alanında danışmanlık vermek üzere bir danışmanlık şirketi kurmanız mümkündür. IT danışmanlık firmaları, web ürünleri geliştirme, veri güvenliğinin sağlanması, güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi, bilgisayar sistemlerinin analizi gibi birçok konuda danışmanlık verir.
 • Türk vergi sistemine aşina olmayan firmaları vergisel yükümlülükleri ve vergi teşvikleri gibi konularda bilgilendirmek, ayrıca şirketin aylık muhasebesinin tutulması, vergi ve varlık planlaması gibi konularda danışmanlık vermek üzere bir finans ve muhasebe danışmanlık firması kurmanız mümkündür.
 • Gayrimenkul alım satım işlemlerinde taraflara yardımcı olabilecek, veri tabanlı programlar kullanarak piyasa analizleri yapabilecek, emlak piyasası değişimlerini takip ederek alıcı ve satıcının taleplerine özel bir alım satım planlaması ve alım öncesi due diligence yapan bir gayrimenkul danışmanlık şirketi kurmanız mümkündür.
 • İşe alım, işten çıkarma, personel yönetimi gibi konularda şirketlere danışmanlık verebilecek bir insan kaynakları danışmanlık şirketi kurmanız mümkündür.
 • Son zamanlarda ülkemizde Türkiye’de bulunan şahısların yurt dışındaki okullara yerleştirilmesini hedefleyen yahut yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı ülke vatandaşı kişileri Türkiye’deki okullara yerleştirerek onlar için kariyer planlaması yapan bir eğitim danışmanlığı şirketi kurmayı tercih edebilirsiniz.
 • Şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda birçok alanda söz gelimi insan kaynakları, finans, pazarlama, organizasyon yapısı ile ilgili konularda karma nitelikte hizmetler sunabilen McKinsey & Company, PwC, EY, KPMG ve Deloitte gibi yönetim danışmanlığı firmaları kurabilirsiniz.
 • Son dönemlerde oldukça rağbet gören PEO, EOR, BPO ve ASO’yu birleştirerek aynı zamanda KVKK – GDPR uyum hizmetleri de sunan hibrit tarzda bir outsourcing danışmanlığı paket olarak sunmayı tercih eden firmalar kurmanız mümkündür.

Türkiye’de Danışmanlık Şirketi Nasıl Kurulur? 

Danışmanlık şirketi kuracak bir kişinin faaliyet göstereceği sektörü belirledikten sonra kuracağı şirketin türünü belirlemesi önem arz eder. Danışmanlık şirketleri genellikle limited şirket veya anonim şirket olarak kurulurlar.

Kurmak istediğiniz şirket türüne göre şirket kuruluşu için gerekli belgeler, prosedür ve süreç değişecektir. Anonim şirketlerin kuruluşu daha zordur. Yine kuracağınız şirketin ortağının gerçek kişi ya da tüzel kişi olmasına göre kuruluş için gerekli belgeler değişecektir. Türkiye’de kuracağınız şirketin türüne göre hazırlamanız gerekli belgeler ve şirket türü bazında izlenmesi gerekli kuruluş prosedürleri için çok detaylı bilgiye sitemizin “Şirketler ve Ticaret Hukuku” başlıklı kısmından ulaşabilirsiniz.

Eğer bir şahıs şirketi yahut tek gerçek kişi ortaklı bir limited şirket kuracaksanız şirket kuruluş prosedürü oldukça kolaydır. Eğer Türkiye’de tek ortaklı bir limited şirket kuracaksanız varsa yabancı kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopisi, varsa oturma izni belgesi, vesikalık fotoğraf, noter onaylı pasaport tercümesi ve avukatlarımızı yetkili kıldığınızı gösterir bir vekaletnameyi hazırlayıp İstanbul’da bulunan merkez ofisimize iletmeniz yeterli olacaktır.

Sonrasında avukatlarımız MERSİS üzerinden ana sözleşmeyi de hazırlayarak ilgili başvuruyu yaparak kuruluş randevusu almaktadır. Bu şekilde danışmanlık şirketiniz en fazla bir hafta içerisinde kurulabilmektedir.

Önemli olan ticaret sicil tasdiknamesi ve defterlerin alınması, kimi zaman defterlerin noterde hazırlatılması, imza sirkülerinin çıkartılması, muhasebeciye vekalet verilmesi gibi bir kısım kuruluş sonrası işlemlerin de atlanmadan yapılmasıdır.

Türkiye’de Danışmanlık Şirketi Kurmanın Yasal Kriter ve Gereklilikleri Nelerdir? 

Yabancı gerçek yahut tüzel bir kişi, Türkiye’de bir şirketin 100% üne sahip olabilir ve sorunsuz bir şekilde şirket karını yurtdışına aktarabilir. Yine yabancı ülke kaynaklı sermayenin Türkiye’de kurulan şirket için açılan banka hesabına yabancı bir ülke üzerinden yabancı kurdan aktarılmasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği uyarınca sermayenin Türk Lirası olarak belirlenmesi gerektiğinden Türkiye’de açılan banka hesabına yabancı para cinsinden aktarılan sermayenin Türk Lirasına çevrilmesi gerekmektedir. Danışmanlık şirketi kurmak Türkiye’de oldukça kolaydır.Yasa, yabancı yatırımcıya, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde belirtilenler dışında uyması gereken herhangi bir resmi veya idari bir prosedürü dayatmamakta, karşılaması gereken herhangi bir standardı şart koşmamaktadır. Türk hukuku, yabancı yatırımcının şahsi verilerinin incelenmesini yahut anılan verilerin halka açılmasını şart koşmadığı için özel hayatın gizliliği bakımından da avantajlıdır. Öte yandan, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren diğer tüm tacirler gibi yabancı yatırımcı da Türk Hukukuna tabi olacağı için genel şirket kuruluş prosedürlerine ve Türk Hukukunda belirtilen şirket kuruluş standartlarına uymakla yükümlüdür. Hukuk büromuz bilhassa Türkiye’de bulunmanız halinde oldukça kısa bir süre içerisinde şirketinizi kurup vekaletname ile devlet bankalarında hesabınızı açabilmektedir.

Şirket Nasıl Kurulur? 

İstanbul’da şirket kurmak istiyorsanız hukuk büromuzdan bu konu hakkında detaylı bilgi alabilir, şirket kuruluşunuzu güvenle avukatlarımız önderliğinde tamamlayabilirsiniz. Hukuk büromuz avukatları Türkiye’de kurmak istediğiniz tüzel kişiliğe uygun bir şirket türü belirlemekte, Türkiye’de göstereceğiniz ticari faaliyetlere uygun NACE kodlarını belirlemekte, ana sözleşmeyi düzenlemekte ve kuruluş sonrası yapılması gereken işlemlerde ve kuruluş sonrasında ihtiyacınız olan hukuki konularda sizleri asiste etmektedir. Avukatlarımız İstanbul’da limited şirket kuruluşu, İstanbul’da anonim şirket kuruluşu, İstanbul’da irtibat bürosu kuruluşu, İstanbul’da şahıs şirketi kuruluşu, serbest bölge şirketi kuruluşu, İstanbul’da şube kuruluşu gibi birçok konuda yıllarca tecrübe edinmiş ve Amerika, İngiltere, Hindistan, Almanya gibi birçok farklı ülkeden müvekkili için onlarca şirket kurmuştur.

Avukatlarımız aynı zamanda kuruluş sonrası genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları, şirketin ticari, vergisel ve kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki yükümlülükleri ve istihdam konuları ile ilgili olarak da müvekkillerine hukuki yardım sunmaktadır.

İstanbul’da şirket kuruluş prosedürü şirket ortağının gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi olduğuna göre, şirket ortağının Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı olmasına göre ve kuracağınız şirketin türüne göre ve faaliyet göstereceğiniz alana göre farklılık göstermektedir. Yine de biz ana hatlarıyla müvekkillerimiz ve müvekkil adaylarımız için şirket kuruluş prosedürünün nasıl ilerlediğini aşağıda maddeler halinde açıkladık.

 • Şirket kuruluşu için müvekkil adayının öncelikle bir noter kanalıyla avukatlarımızı yetkili kılması gerekmektedir.
 • Şirketin ticaret unvanı şirket kuruluşu tamamlanana kadar online sistemden rezerve edilmelidir.
 • Kurulacak şirketin ortağı yabancıysa ortağın pasaportu tercüme edilmeli ve pasaport tercümesi noter onayından geçirilmelidir.
 • İlgili vergi dairesi nezdinde yabancı ortak için potansiyel vergi numarası alınmalıdır.
 • Müvekkil adayının taşınmaz satın alması, ofis kiralaması veya sanal ofis hizmetinden faydalanması ve bir muhasebe firması ile anlaşması için gerekli olan işlemler tamamlanmalıdır.
 • MERSİS üzerinden şirket kuruluşu ilgili verilerin girilmesi, ana sözleşmenin oluşturulması, gerekli belgelerin sunulması kanalıyla tamamlanmalı ve fiziki kuruluş için gün alınmalıdır.
 • İlgili günde ilgili Ticaret Odasına gidilerek İTO nezdindeki ilgili işlemler tamamlanmak suretiyle fiziki kuruluş yapılmalı, ana sözleşme imzalanmalı ve ilgili harçlar yatırılmalıdır.
 • İlgili Ticaret Odasından şirket defterleri ile ticaret sicil tasdiknamesi alınmalıdır.
 • Noterde imza sirküleri düzenlenmelidir.
 • Noterde bir muhasebeciye şirketin muhasebesinin tutulmasını teminen vekaletname verilmelidir.
 • Şirket için bir kamu bankasında banka hesabı açılmalı ve sermaye transferi işlemleri yapılmalıdır.
 • Şirkete kuruluş sonrası vergisel yükümlülükleri, marka koruma stratejisi geliştirilmesi, iş planının oluşturulması, Türk vatandaşlığı gibi gereken konularda danışmanlık sağlanmak suretiyle yabancı yatırımcının ilgili piyasaya adaptasyonunun maksimize edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Şirket Kurmak Yabancı Yatırımcıya Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Şahıs şirketi kurmak ve limited şirket kurmak oldukça kolay olup anılan türde şirketler üç iş günü içerisinde dahi kurulabilmektedir. Ayrıca bu tür şirketleri kurmak fiyat olarak da çok uygundur. Limited şirketlerin sadece 10.000 TL sermaye ile kurulması ve sermayenin 24 ay içerisinde ödenmesi kanunen mümkündür.

 • Türkiye’de şirket kurmak, kurulacak şirketin türüne bakmaksızın kimi yabancı ülkelerle kıyaslandığında oldukça uygun maliyetlidir. Asgari ücret ve muhasebe giderleriniz de dikkate alındığında Türkiye’de kuruluş sonrası gider ve maliyetleriniz de düşük olacaktır.
 • Tek ortak ile şirket kurmanız mümkündür. Tek ortaklı şirket kuracak olmanız halinde anılan ortağın müdür olarak da atanması gerektiği unutulmamalıdır.
 • Türkiye’de sosyal medyayı kullanan ve trendleri takip eden azımsanamayacak bir popülasyon vardır. Sağlıklı ve ustalıkla hazırlanmış bir marka, reklam ve pazarlama stratejisi ile genç nesli kendinize çekmeniz mümkün.
 • Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgili kanunlarda öngörülen şekilde söz gelimi gayrimenkul alımı, istihdam sağlamak gibi yollarla yatırım yapmak suretiyle Türk Vatandaşlığı kazanması mümkündür. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak için sitemizin “Şirketler ve Ticaret Hukuku” ve “Vatandaşlık Hukuku” başlıklı kısımlarını inceleyebilirsiniz.
 • Liberal ve yabancı yatırıma dönük bir yatırım ortamı ve hükümetin sağladığı teşvikler nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz.
 • Yabancılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurmak suretiyle kurumlar vergisi muafiyeti, sosyal sigortalar prim desteği, arazi tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti gibi birçok teşvikten faydalanabilir.

KAYNAKÇA:

1 The Business Research Company, Global Management Consulting Services Market Report 2022 – Market Forecast, Trends And Strategies, 3 Feb, 2022.

2 T. C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019 – 2023), Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubu Raporu, Ankara 2018

Leave Comments

Nunc velit metus, volutpat elementum euismod eget, cursus nec nunc.